Croeso

 • Y Mynydd
  Y Mynydd
 • Y Bont
  Y Bont
 • Y Dyffryn
  Y Dyffryn
 • Y Neuadd
  Y Neuadd
 • Yr Arwydd
  Yr Arwydd
 • Yr Eglwys
  Yr Eglwys

 

 

Mae Cyngor CymunedYsbyty Ifan  yn cwmpasu ardaloedd Ysbyty Ifan, Padog a Cwm Eidda.

Mae oddeutu  ?  o fobol yn byw yn y plwyf .

Mae`r Cyngor Cymuned yn gorff etholedig o saith cynghorydd s`yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd, sy`n gweithio`n ddi-dal ac yn  hollol wirfoddol er budd y gymdogaeth maent yn byw ynddo yn ogystal a buddianau y trigolion lleol.

Rydym yn cyfarfod bob yn ail fis, ar y nos Iau am 7.30 o’r  ? yn ?.

Mae gennym gaderiydd etholedig, is-gadeirydd a chlerc sy`n gyfrifol am gadw cofnodion a gohebiaeth. Bydd ein cynghorydd sirol hefyd yn bresennol yny ein cyfarfodydd.

Yn ystod ein cyrfarfodydd byddwn yn ymdrin a materion lleol sydd o bwys i`r gymuned- megis llwybrau cyhoeddus, ffyrdd, draeniaid, adeiladau, a unrhyw gwynion byddwn wedi ei dderbyn gan y cyhoedd .

Byddwn yn rhoi barn ar geisiadau cynllunio cyn danfon ein sylwadau i`r Cyngor Sirol.

Rydym yn gosod precept bob blwyddyn ac yn cyfrannu tuag at gynnal a chadw y Pafiliwn ar maes chwarae, a cae chwarae` plant, yn ogystal a rhoi arian i goffrau`r ysgol leol. Byddwn yn achlysurol yn derbyn ymwelwyr i`r cyfarfodydd megis ein Plismon cymunedol neu ein A.S. lleol.

Cynhelir y pwyllgorau i gyd yn y Gymraeg ac mae croeso i unrhyw un  o`r cyhoedd fod yn bersennol yn y cyfarfodydd.

 

Top