Croeso

 

Cliciwch ar y linc isod llwytho’r rhybudd am yr etholiad lleol

Rhybudd Etholiad Leol CONWY CYM[10616]

Mae Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan  yn cwmpasu ardaloedd Ysbyty Ifan, Padog a Cwm Eidda.

Mae oddeutu  200  o fobol yn byw yn y plwyf .

Mae`r Cyngor Cymuned yn gorff etholedig o saith cynghorydd s`yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd, sy`n gweithio`n ddi-dal ac yn  hollol wirfoddol er budd y gymdogaeth maent yn byw ynddo yn ogystal a buddianau y trigolion lleol.

Rydym yn cyfarfod bob yn ail fis, ar y nos Iau am 7.30 o’r  gloch  yn y Neuadd.

Mae gennym Gaderiydd etholedig, Is-gadeirydd a chlerc sy`n gyfrifol am gadw cofnodion a gohebiaeth. Bydd ein cynghorydd sirol hefyd yn bresennol yn  ein cyfarfodydd.

Yn ystod ein cyrfarfodydd byddwn yn ymdrin a materion lleol sydd o bwys i`r gymuned- megis llwybrau cyhoeddus, ffyrdd, draeniaid, adeiladau, a unrhyw gwynion byddwn wedi ei dderbyn gan y cyhoedd .

Byddwn yn rhoi barn ar geisiadau cynllunio cyn danfon ein sylwadau i`r Cyngor Sirol.

Rydym yn gosod precept bob blwyddyn ac yn cyfrannu tuag at gynnal a chadw yr ardal.  Byddwn yn achlysurol yn derbyn ymwelwyr i`r cyfarfodydd megis ein Plismon cymunedol neu ein A.S. lleol.

Cynhelir y pwyllgorau i gyd yn y Gymraeg ac mae croeso i unrhyw un  o`r cyhoedd fod yn bersennol yn y cyfarfodydd.

 

Top