Dyddiadau

 

Dyddiadau Cyngor Cymuned 2017/18  yn Neuadd Goffa Ysbyty Ifan

Nos Iau Gorffennaf 12fed 2018 am 7.30 yr hwyr

Nos Iau  Medi 13fed  2018 am 7.30 yr hwyr

Nos Iau  Tachwedd  8fed  2017 am 7.30 y.h

Nos Iau Ionawr 10fed  2019  am 7.30 y.h.

Nos Iau  Mawrth  14fed  2019  am 7.30 y.h.

Nos Iau Mai 9fed 2019 am 7.30 y. h. (Cyfarfod Blynyddol)