Argyfwng

 

Rhifau ffôn cyswllt ar gyfer argyfyngau

Gwasanaethau brys

 • Heddlu, Tân ac Ambiwlans: 999
  (Bwriadwyd y system hon ar gyfer materion brys gwirioneddol yn unig, lle mae bygythiad i fywyd neu eiddo. Defnyddiwch hi’n gyfrifol, fel bod modd i bobl mewn gwir argyfwng gysylltu.)
 • Galwadau i Heddlu Gogledd Cymru heb fod yn rhai brys: 101 neu 0300 330 0101 Minicom: 01745535612
 • Galw Iechyd Cymru: 0845 46 47

Rhifau cyswllt Cyngor Conwy

 • Argyfyngau y tu allan i oriau (holl wasanaethau’r Cyngor): 01492 515777

Mae modd cysylltu â’r holl wasanaethau sydd wedi’u rhestru isod yn ystod oriau swyddfa, sef 8.45am hyd 5.15pm o Ddydd Llun i Ddydd Iau, 8.45am hyd 4.45pm ar Ddydd Gwener

 • Gwaith cynnal a chadw brys ar y ffordd: 01248 680033
 • Llinell ofal: 01492 576271
 • Gwasanaethau Cymdeithasol: 01492 574065 (Argyfyngau y tu allan i oriau 01492 515777)
 • Cynllunio Rhag Argyfwng : 01492 576099
 • Switsfwrdd y cyngor: 01492 574000

Argyfyngau trydan, nwy a dŵr

 • Manweb/Scottish Power: 0845 272 2424
 • Argyfyngau Transco Gas: 0800 111 999
 • Dŵr Cymru: 0800 052 0145