Rhifau ffôn cyswllt ar gyfer argyfyngau

Manylion cyswllt ar gyfer argyfyngau Tân, yr Heddlu ac Iechyd; Gwasanaethau brys Cyngor Sir Conwy a chysylltiadau y tu allan i oriau; manylion cyswllt brys gwasanaethau cyfleustodau; a dolenni i wasanaethau cynllunio brys.

Gwasanaethau brys

  • Heddlu, Tân ac Ambiwlans: 999
    (Bwriadwyd y system hon ar gyfer materion brys gwirioneddol yn unig, lle mae bygythiad i fywyd neu eiddo. Defnyddiwch hi’n gyfrifol, fel bod modd i bobl mewn gwir argyfwng gysylltu.)
  • Galwadau i Heddlu Gogledd Cymru heb fod yn rhai brys: 101 neu 0300 330 0101
  • Minicom: 01745535612
  • Galw Iechyd Cymru: 0845 46 47

Rhifau cyswllt Cyngor Conwy

  • Argyfyngau y tu allan i oriau (holl wasanaethau’r Cyngor): 01492 515777
  • Gwaith cynnal a chadw brys ar y ffordd: 01248 680033

Mae modd cysylltu â’r holl wasanaethau sydd wedi’u rhestru isod yn ystod oriau swyddfa, sef 8.45am hyd 5.15pm o Ddydd Llun i Ddydd Iau, 8.45am hyd 4.45pm ar Ddydd Gwener

Argyfyngau trydan, nwy a dŵr