Cofnodion Tachwedd 15 2015

Pwyllgor Cyngor Cymuned Tachwedd 12 2015

Presennol;

Alun Davies, Hywel Jones Medwyn Hughes Dafydd P Jones

Ymddiheuriadau; Cyn Wyn Jones Meredydd Ellis Idris Roberts

Cod ymddygiad

Neb yn datgan cysylltiad neu ddiddordeb mewn un rhywun o eitemau’r agenda

Cofnodion;

Darllenwyd y cofnodion Hywel yn cynnig ei bod yn gywir gyda Medwyn yn cefnogi.

Materion yn codi o’r cofnodion:

Traen ar allt Vicarage yn dal wedi blocio.

Cael aelod o adran briffyrdd i fyny i gael golwg ar y ddraen sydd yn dod i lawr oddi wrth y capel i lawr heibio Gwynfa i edrych pam fod dwr yn codi yma. Gofyn i Gwyn Ellis a Peredur Ellis ddod i’w gyfarfod

Arian

Aethpwyd trwy y sefyllfa ariannol yn ofalus. Mae llythyr wedi dod gan Ymatebwyr Cyntaf Uwchaled yn gofyn am gyfraniad tua’g at diffib fydd yn cael ei osod ym Mhen y Bont Ysbyty trwy garedigrwydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cynigodd Hywel Jones gyda Mewyn yn cefnogi anfon £300 iddynt gyda chynnig y byddai posib cael rhagor o arian yn nes ymlaen os bydd angen.

Bil Gwyn Ellis am lanhau y toiledau £870

UFA

Diolchwyd I Dafydd am osod y dorch ar ran y gymuned ar Sul y Cofio.

Ffos Cwm gylchedd angen sylw mewn rhai llefydd

Ceufadwyr yn dal ddim yn defnyddio y llwybr i lawr i’r afon yn Ysbyty  ac yn dal i newid yn y maes parcio.

Holi Peter Ruthford

Yn dilyn damwain pan aeth lorri fawr oddi ar y ffordd ar y B4407 ger Bryniau Defaid holi am arwyddion sat nav i stopio lorïau mawr  ddefnyddio y ffordd.