Cofnodion y Cyfarfod Priodal

Cliciwch ar y linc isod i lwytho cofnodion y cyfarfod priodol.

(I ddarllen yr cofnodion yma rhaid fod Adobe Reader(.pdf) wedi cael ei lwytho)

Budget Ysbyty Ifan15/01/2015
Ysweiriant£400
cyflog/costau£600
glanhau’r toiledau£1,740cael ad-daliad
Un Llais Cymru£25
 etholiad£400
archwyliad arianol£240
torri gwair y fynwent£550
Neuadd Goffa- cyfarfodydd£100
CVSC£20
sgip flynyddol£180
PAYE£125
cyfanswm£4,380
llai£1,740ad-daliad
cyfanswm terfynnol£2,640
.
preseb presennol£3,200
.