Cofnodion y Cyfarfod Priodal

Cliciwch ar y linc isod i lwytho cofnodion y cyfarfod priodol.

(I ddarllen yr cofnodion yma rhaid fod Adobe Reader(.pdf) wedi cael ei lwytho)

Budget Ysbyty Ifan 15/01/2015
Ysweiriant £400
cyflog/costau £600
glanhau’r toiledau £1,740 cael ad-daliad
Un Llais Cymru £25
 etholiad £400
archwyliad arianol £240
torri gwair y fynwent £550
Neuadd Goffa- cyfarfodydd £100
CVSC £20
sgip flynyddol £180
PAYE £125
cyfanswm £4,380
llai £1,740 ad-daliad
cyfanswm terfynnol £2,640
.
preseb presennol £3,200
.