Cyfarfodydd

Dyddiadau cyfarfodydd  Cyngor Cymuned  Ysbyty Ifan  –    2017/18

Nos Iau               12/07/18 am 7.30 yr hwyr

Nos Iau               13/09/18 am 7 .30

Nos Iau               8/11/18  am 7.30

Nos Iau               10/01/19      am 7.30

Nos Iau                14/3/19   am 7.3

Cyfarfod Blynyddol  –  Nos Iau  Mai 9 fed 2019 am 7.30yh

Mae y cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn Neuadd Coffa  Ysbyty Ifan