Cyfarfodydd

Rhybudd ar gyfer cyfarfod sydd i ddod

Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan Community Council
Cynhelir pwyllgor Zoom nos Iau Gorffennaf 9fed am 7.30 o’r gloch
Am fanylion cysylltu a’r pwyllgor cysylltwch gyda’r ysgrifennydd

Nos Iau Mawrth 12fed 2020 am 7.30 y.h.
Nos Iau Mai 14fed 2020 am 7.30y.h. – Cyfarfod blynyddol
Nos Iau Gorffennaf 9fed 2020 am 7.30y.h.
Nos Iau Medi 10fed 2020 am 7.30y.h.
Nos Iau Tachwedd 12fed 2020 am 7.00y.h.
Nos Iau Ionawr 14 2021 am 7.00y.h.
Nos Iau Mawrth 11 2021 am 7.30
Nos Iau Mai 13 (Cyfarfod Blynyddol) 2021
(Ail nos Iau bob 2 fis)

Mae y cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn Neuadd Coffa  Ysbyty Ifan