Cyfarfodydd y Cyngor

Rhybudd ar gyfer cyfarfod sydd i ddod

Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan Community Council
Cynhelir pwyllgor Zoom nos Iau Mawrth 11 am 7.30 o’r gloch
Am fanylion cysylltu a’r pwyllgor cysylltwch gyda’r ysgrifennydd

Cyfarfodydd wedi’u trefnu

  • Nos Iau Mawrth 12fed 2020 am 7.30 y.h.
  • Nos Iau Mai 14fed 2020 am 7.30y.h.
  • Nos Iau Gorffennaf 9fed 2020 am 7.30y.h.
  • Nos Iau Medi 10fed 2020 am 7.30y.h.
  • Nos Iau Tachwedd 12fed 2020 am 7.00y.h.
  • Nos Iau Ionawr 14 2021 am 7.00y.h.
  • Nos Iau Mawrth 11 2021 am 7.30y.h.
  • Nos Iau Mai 13 (Cyfarfod Blynyddol) 2021
  • (Ail nos Iau bob 2 fis)