Cyfarfodydd y Cyngor

Rhybudd ar gyfer cyfarfod sydd i ddod

Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan Community Council
Cynhelir pwyllgor Zoom nos Iau Mawrth 11 am 7.30 o’r gloch
Am fanylion cysylltu a’r pwyllgor cysylltwch gyda’r ysgrifennydd

Dyddiadau Cyngor Cymuned 2022

  • Ionawr/January 13 2022
  • Mawrth/March 10 2022
  • Mai/May 12 2022
  • Gorffennaf/ July 14 2022
  • Medi/September 15 2022
  • Tachwedd /November 10 2022