Gwybodaeth

Cynulliad Cymru

Eich aelod lleol yw Janet Elizabeth Finch-Saunders
(Ceidadwyr Cymraeg)

janetfinchsaundersCyfeiriad Lleol: 
Swyddfa Etholaeth  Aberconwy
29 Madog Street
Llandudno
LL30 2TL
Rhif Ffon  1492 871198

Cyfeiriad Caerdydd
Cynulliad Cymru
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1NA
Rhif Ffon  02920898734
Ebost:  janet.finchsaunders@wales.gov.uk
Wefan : http://www.janetfinchsaunders.org.uk

Gwybodaeth Ychwanegol

Medrwch cysylltu a unrhyw un or AMs’ isod am materion Gogledd Cymru

Llyr Huws Gruffydd
Plaid Cymru
69A Clwyd St.
Rhuthun LL15 1HN
01824 703929
Ebost : llyr.gruffydd@wales.gov.uk
Rhif Ffon Caerdydd – 029 2089 8414
Wefan : http://www.llyrhuwsgruffydd.com

Mark Isherwood
Ceidadwyr Cymraeg
Cymdeithas Ceidadwyr Delyn
5 Halkyn Street,
Treffynnon  CH8 7TX
01352 710232
Ebost : – Mark-Isherwood@wales.gov.uk
Rhif Ffon Caerdydd. – 029 2089 8730
Wefan :  http://www.markisherwood.com

Aled Roberts
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
18 High Street,
Johnstown,
Wrexham, LL14 2SN
Ffon – 01978 843300
Ebost :-  Aled.Roberts.wales.gov.uk
Rhif Ffon Caerdydd – 029 2089 8129
Wefan :  http://www.aledroberts.org.uk

Darren Millar
Ceidadwyr Cymraeg
Uned 5430
Parc Busnes Gogledd Cymru
Abergele LL22 8LJ
Rhif Ffon.- 01745 839117
Ebost :- darren.millar.wales.gov.uk Cardiff Phone 02920 898200
Wefan :    http://www.darrenmillaram.com

Hefyd medrwch cysylltu a’r pedwar aelod uchod ar rhif ffon yr cynulliad – 02920 898200: neu yr cyfeiriad dilynnol
Cynulliad Cymru
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1NA
Rhif Ffon Tel: 02920 898200
Ffacs: 02920 823001
e-bostl: Assembly.Info@wales.gsi.gov.uk
wefan: http://www.wales.gov.uk/

Senedd Ewrop

Jill Evans ASE
Brussells
European Parliament 4F374jill_evans_photo_green
Wiertz-straat
B-1047 BRUSSEL
Belgium
Tel – 00 322 284 5103
Ebost: – jill.evans@europart.europa.eu
wefan : www.jillevans.net

Wales Office
45 Gelligaled  Road
Ystrad, Rhondda
Cynon Taf
CF41 7RQ
T: 01443 441395

Cyngor Sir Conway 
Aelod Lleol

Cynghorydd Wyn Ellis Joneswynellisjones
Hafod Geunan
Nebo
Llanrwst
LL26 0TD
Ffon  01690 710326
ebost: cyng.wyn.ellis@conwy.gov.uk