Cymdeithasau

Pwyllgor y Neuadd; Cadeirydd; Alun Davies, Bryniau Defaid          Ysg.; Eirian Roberts 01690770249                                                     Trysorydd; Jane Roberts, 01690770216                                                               I logi’r neuadd   Bethan Trenchard 01690 770152

 

Ffermwyr Ifainc;   manylion cyswllt;                                                                                                                                                Mari Roberts 01690770 374

 

Clwb Ieunctid; Eirian Roberts 01690770249

clwb ieuenctid yn mwynhau eu hunain yn y Ty haf Eglwysbach

clwb ieuenctid yn mwynhau eu hunain yn y Ty haf Eglwysbach

 

Sefydliad y Merched;   Cadeirydd; Ann Hughes 01690770234           ysg; Bethan Trenchard 01690770152.                                             Trysorydd  Jane Roberts 01690770216

 

Capel;                                                                                                                            Eirwen  Roberts.      01690770256                                                                        Trysorydd   Ela Jones 01690770219

 

 

 

Plaid Cymru.

 

Hogie ‘Sbyty;    Shan Ellis 01690770344