Cymdeithasau

Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan

Cynhelir cyfarfod arbennig ar Zoom nos Iau Mai 28 2020 am 7.70 o’r gloch. Am fwy o fanylion ac i ymuno cysylltwch gyda’r clerc.

Pwyllgor y Neuadd

Cadeirydd; Alun Davies, Bryniau Defaid
Ysg.; Eirian Roberts 01690770249
Trysorydd; Jane Roberts, 01690770216
I logi’r neuadd   Bethan Trenchard 01690 770152

Ffermwyr Ifainc

Manylion cyswllt; Mari Roberts 01690770 374

Clwb Ieunctid

Eirian Roberts 01690770249

clwb ieuenctid yn mwynhau eu hunain yn y Ty haf Eglwysbach

Sefydliad y Merched

Cadeirydd; Ann Hughes 01690770234
ysg; Bethan Trenchard 01690770152.
Trysorydd  Jane Roberts 01690770216

Capel;

Eirwen  Roberts.01690770256
Trysorydd   Ela Jones 01690770219

Plaid Cymru.

Hogie ‘Sbyty; Shan Ellis 01690770344