Cynghorwyr

Cadeirydd y Cyngor

Dafydd P Jones: 01690 770116

Is Gadeirydd

Arwel Jones: 01690 770344
Alun Davies: 01690 770243
Gwyn Davies:   01690 770278
Meredydd Ellis: 01690 77255
Medwyn Hughes:   01690 770243
Idris Roberts:   01690 770216

Co-opted Council’s Representative on
Ysbyty Ifan  School Governers

Sioned Roberts: 01690 770216

Clerc i’r Cyngor

Eirian Roberts
Gwern Hywel Uchaf, Ysbyty Ifan Betws-y-Coed, LL240PD
Ffôn:   01690 770249
Ebost/ email:  ccysbytyifan@yahoo.co.uk