Cynghorwyr

Alun Davies

Cadeirydd y Cyngor

Alun Davies

Bryniau Defaid

Ysbyty Ifan

Ffôn:   01690 770243

Idris Roberts

Idris Roberts

Pennant

Ysbyty Ifan

Ffôn:   01690 770266

photo mered

Meredydd Ellis

Hafod Ifan

Ysbyty Ifan

Ffôn:   01690 772550

Is Gadeirydd

Dafydd P Jonesphoto dafydd

Llafar-y-Lli

Ysbyty Ifan

Ffôn:   01690 770116

Medwyn Hughesmedwyn

Cerrigellgwm Ucha

Ysbyty Ifan

Ffôn:  01690 770234

Gwyn Daviesgwyn

Eidda Fawr

Padog

Ffôn:   01690 770278

Arwel Jones Ellis

Pandy Coch

Ysbyty Ifan

01690770344

Sarah Mc Carthy

Stryd y Felin

Ysbyty Ifan

Council’s Representative on
Ysbyty Ifan  School Governers

Clerc i’r Cyngor

Eirian Robertseirian

Gwern Hywel Uchaf

Ysbyty Ifan

Betws-y-Coed

LL24 0PD

Ffôn:   01690 770249

Ebost:   ccysbytyifan@yahoo.co.uk