Cynghorwyr

Aelodau

Cyng. Alun Davies, Bryniau Defaid Ysbyty Ifan Betws y Coed LL24 0PF 01690 770243

Cyng. Gwyn Davies, Llech, Pentrefoelas, Betws y Coed LL24 0AT 01690 770450

Cyng. Arwel Jones Ellis, Pandy Coch, Ysbyty Ifan, Betws y Coed LL24 0NT 01690 770344

Cyng. Meredydd Ellis, 6Bryn Cynfal, Ysbyty Ifan, Betws y Coed LL24 0NT 01690 711410

Cyng. Dafydd P Jones, Llafar y Lli, Ysbyty Ifan, Betws y Coed LL24 0ND 01690 770116

Cyngorydd Sir /County Councillor Cynghorydd Dilwyn Roberts

Cadeirydd y Cyngor

Cadeirydd/ Chairman; Cyng Idris Roberts Pennant Ysbyty Ifan, Betws y Coed LL24 0NY
01690 770216

Is Gadeirydd

Is-Gadeirydd/Vice Chairman Cyng Lisa Davies Gwern Hywel Ganol Ysbyty Ifan Betws y Coed
LL24 0PD 07759575579

Co-opted Council’s Representative on
Ysbyty Ifan School Governers

Sioned Roberts: 01690 770216

Clerc i’r Cyngor

Eirian Roberts
Gwern Hywel Uchaf, Ysbyty Ifan Betws-y-Coed, LL240PD
Ffôn: 01690 770249
Ebost/ email: