Cynghorwyr

Cadeirydd y Cyngor

Dafydd P Jones: 01690 770116

Is Gadeirydd

Arwel Jones: 01690 770344

Aelodau

Alun Davies: 01690 770243
Gwyn Davies: 01690 770278
Meredydd Ellis: 01690 77255
Medwyn Hughes: 01690 770243
Idris Roberts: 01690 770216

Co-opted Council’s Representative on
Ysbyty Ifan School Governers

Sioned Roberts: 01690 770216

Clerc i’r Cyngor

Eirian Roberts
Gwern Hywel Uchaf, Ysbyty Ifan Betws-y-Coed, LL240PD
Ffôn: 01690 770249
Ebost/ email: