Newyddion

Sioe Ysbyty Bydd sioe Ysbyty yn cael ei chynnal yng nghae Bod Ifan ar ddydd Llun Awst 28   Bydd yn cychwyn am 1 o’r gloch, am raglen cysylltwch gyda aelodau y ffermwyr ifanc. Bydd BBQ gyda’r nos a chyfle I bawb gymdeithasu

Clybiau Ieuenctid Bydd y Clybiau Ieuenctid yn cychwyn yn y neuadd am 6 o’r gloch ar  Nos Fercher Medi 10fed gyda’g Eifion. Mae croeso i bobl ifanc 11oed  a throsodd ymaelodi ar clwb hwn. Ar nos Fercher Hydref y Cyntaf bydd y clwb ieuenctid Cristnogol yn cychwyn am 6 o’r gloch gyda Y parch Helen Wyn Jones ac Eirian Roberts. Gall unrhyw un dros 8 oed ymaelodi gyda’r clwb yma.

Sefydliad y Merched Bydd Sefydliad y Merched yn mynd ar daith I Pentre Pethau yn Llanrwst ar y 5ed o Fedi

Pwyllgor y neuadd Mae pwyllgor y neuadd wedi trefnu taith tractorau  yn Ysbyty ar ddydd Sul medi 17